Diễn viên nhí kể kỷ niệm quay phim 'Hương vị tình thân' - VietNamNet