Diễn viên Trương Phương quyết định lấy chồng ngoại quốc sau 3 năm sống chung