Đoàn phim Về nhà đi con bị khán giả vây kín khi đang ghi hình