Lã Thanh Huyền bóc 'phốt' Diễm My trong buổi gặp fan 'Tình yêu và tham vọng' - VietNamNet