Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee bị điều tra vì hành vi trốn thuế - VietNamNet