Man of Men: Màn kết hợp lầy lội giữa luật sư và giang hồ trong 'Ông bạn găng tơ'