"Mr. Bean": Diễn viên hài có 3000 tỷ, sưu tập siêu xe ai cũng choáng