Nàng 'Đát Kỷ' từng bị chỉ trích vì cảnh nóng giờ ra sao?