Ngày ấy mình đã yêu tập 17: Nhã Phương lại 'khẩu chiến' với 'em gái mưa' của Nhan Phúc Vinh