Ngày ấy mình đã yêu tập 3: Nhã Phương chật vật giải quyết hậu quả sau đêm ngủ lại nhà Nhan Phúc Vinh