Nghệ sĩ Trung Quốc tranh vị trí, nói dối số đo ba vòng khi dự thảm đỏ