Ngọc Trinh chưa muốn lấy chồng, sinh con vì vẫn phải kiếm tiền