Nữ diễn viên 'xấu lạ' khiến cả thế giới ngả mũ thán phục