Phạm Anh Khoa vẫn được giữ vai trong Hai Phượng dù bị tố gạ tình