Quá nhập vai, Khải khiến quay phim Về nhà đi con lĩnh đủ - VietNamNet