Quan Âm Bồ Tát của 'Tây du ký' được người dân quỳ lạy và lập bàn thờ