Quốc Trường, Diệu Hương tiếc nhớ NSND Hoàng Dũng - VietNamNet