Sao 'Tiệm cà phê hoàng tử' sau 13 năm: Người vụt sáng, kẻ bị ném đá, tẩy chay