Sắp hết phim 'Về nhà đi con' vẫn khiến khán giả tranh cãi