Sơn Sọ 'Đội đặc nhiệm nhà C21' vẫn lạc quan qua 10 lần truyền hóa chất