Tenet chặn 8km đường cao tốc trong 3 tuần để quay phim