Thi viết kịch bản phim điện ảnh 2020: Không có giải nhất - VietNamNet