'Tiệc trăng máu' chơi trội, chi 3 tỷ làm bối cảnh rồi dỡ bỏ - VietNamNet