'Tình yêu và tham vọng' tập 54: Linh muốn Sơn làm anh trai sau màn cưỡng hôn