Vợ Chris Hemsworth 'phát ớn' với những màn khoe thân của chồng trên phim