Vua bánh mì tập 8: Đạt phá luật vì Nguyện, Khuê bảo vệ Gia Bảo làm mất mặt gia đình