Xuân Nghị lên tiếng khi phim ngắn về ấu dâm bị chê khiên cưỡng