Câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê trong 'Qua khỏi dốc là nhà'