'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ thân mật đi chơi cùng thiếu gia Trung Quốc - VietNamNet