Ca sĩ hội chợ Du Thiên bị khán giả chửi bới, ném ghế khi đang hát