Cái Thế Bảo của TVB bán xe trang trải cuộc sống sau khi bị sa thải - VietNamNet