Cao Thái Sơn: 'Showbiz rất phức tạp, có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào'