Cáp Ni Khắc Tư được mời nhảy múa trong đêm hội năm mới - VietNamNet