Chồng cũ Khloe Kardashian nghiện sex, từng ngủ với 2.000 phụ nữ