Chuyện chưa từng có trên thảm đỏ liên hoan phim Venice