Chuyện ít biết về Trang Lê - người phụ nữ quyền lực của làng mốt Việt - VietNamNet