Diễm My 9x: "Góp ý văn minh thì tôi nhận, còn nếu ném đá thì cứ để rơi xuống hồ thôi"