Diễn viên cao 1m28 từng ngủ gầm cầu, 4 đời vợ và hạnh phúc tuổi 60 - VietNamNet