Diễn viên Hàn lĩnh án gần 3 năm tù vì tội tấn công tình dục - VietNamNet