Diễn viên Quốc Tuấn: 'Bôm đã chịu đau đớn gấp 1.000 lần' - VietNamNet