Diễn viên Quốc Tuấn khóc nghẹn trong ngày vui của con - VietNamNet