Diễn viên Quốc Tuấn: Vu cho tôi định đánh ông Thủy Nguyên là đòn bẩn - VietNamNet