Diễn viên Thanh Trúc từng bị khán giả nặng lời vì tăng cân