Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh thực hiện dự án cộng đồng 'Vì trẻ em ung thư' - VietNamNet