Hoài Linh nói với kẻ gian ở ngày giỗ Tổ: Tha cho bà con đi, lâu mới có một ngày - VietNamNet