Hồng Diễm: Tôi đóng cặp với Hồng Đăng ông xã càng yên tâm - VietNamNet