Johnny Trí Nguyễn, Hữu Vi và các sao nam Vbiz tụt dốc ngoại hình - VietNamNet