Khán giả lo lắng 'Vua võ thuật' Hồng Kim Bảo ngày càng phát tướng tuổi 65