"Không thể xử phạt Trấn Thành ra nước ngoài biểu diễn" - VietNamNet