Ký ức Tết thời bao cấp và giọt nước mắt của diễn viên Lý Hùng - VietNamNet